تهاجم نرم به افتخارات 72 ساله استقلال !

0
21

تهاجم نرم به افتخارات 72 ساله استقلال !
آهای آهای ستاره چین ؛ ستاره هامو پس بده !

?مسعودعطری روزنامه_استقلال_جوان

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید