پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!

0
8

پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!
پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!
پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!
پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!
پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!
پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!
پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!
پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!

💠 اگر من در وزارت علوم و یا سازمان سنجش مسئولیتی داشتم حتماً اجبار می کردم که داوطلبان کنکوری این سرمشق رو روزی چند بار بنویسن . مخصوصاً اونهایی که درس نمی خونن و همینطوری الکی یکی دوماه مونده به کنکور، چند تا کتاب ورق می زنن و بعد خیلی الله بختکی میرن سرجلسه و وقتی قبول نمیشن می خوان بازهم پشت کنکور بمونن، بلکه سال بعد معجزه ای بشه !!

💠 عزیزم معجزه وقتی اتفاق می افته که شما روزی ده ساعت بشینی پای کتاب و یکسال تمام با برنامه ریزی مدون درس بخونی وگرنه ” پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی! ”

#مسعودعطری

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.