یادداشتم با عنوان کی روش ؛ خوب، بد یا زشت !! در فرهنگستان فوتبال

0
15

یادداشتم با عنوان کی روش ؛ خوب، بد یا زشت !! در فرهنگستان فوتبال
بین هومن جعفری و امیر حاج رضایی پرس شدیم !😃 علی برکت الله
@MasoodAtri

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.