افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری

آرشيو ماهانه: ژوئن 2018

✅ چندنکته پیرامون کمپین ” تحریم خرید کالا “

✍️ #مسعودعطری ⚛️ کمپین "تحریم خریدِ کالا" نه با یک فکر اساسی و حساب شده، بلکه با یک پست احساسی توسط علی کریمی چند روز...