چهارشنبه, 12 آگوست, 2020
افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه 2018 اکتبر

بایگانی ماهانه: اکتبر 2018

به یاد یک دوست !

💠در سفر هریجان برای اولین بار دیدمش ! پر بود از دردِ دل و حرفهای ناگفتنی ! یادم هست که خیلی زود با هم...