افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها آسمان شب

برچسب: آسمان شب

✅ سفرنامه یک سفر یک آسمان |کاروانسرای قصر بهرام|

  اوایل هفته بود؛ مشغول کار و خسته از ناملایمات روزگار، سری چرخاندم و گوشی را برداشتم و طبق عادت معمول نگاهی به پیام‌ها کردم....