افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها استرالیا

برچسب: استرالیا

یمن، خوش یُمن بود!

مسعود عطری؛ روزنامه نگار فوتبال بازی عجیبی است. گاهی حساب و کتاب دارد و دودوتایش همان چهارتاست اما گاهی هیچ منطقی ندارد و طبق...