افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها افزایش قیمت ها

برچسب: افزایش قیمت ها

✅ یارانه ؛ از دیروز تا امروز !

❎ در تعاریف آکادمیک یارانه یا سوبسید شکلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر...