افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها بدشانسی

برچسب: بدشانسی

بهداد با دستهای خالی از اسپانیا بازگشت !

◀️ از اینجا تا اسپانیا بری برای دیدن بازی بارسلونا اونوقت بازی صفر صفر تموم شه ! ◀️ یعنی بدشانس تر از بهداد سلیمی نداریم...