افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها تجاری

برچسب: تجاری

✅سریش و آبادانی ، با هم منافات دارند !!

? کوچه ها و خیابان های شهر این روزها فضای وحشتناکی را تجربه می کنند . فضایی پر از تبلیغات که در قالب پوسترها...