افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها دلبستگی

برچسب: دلبستگی

✅ سفرنامه «یک سفر یک تئاتر |کاروانسرای ده نمک|»

این‌ روزها هیچ چیز من رو پایبند خونه نمی کنه، اونقدر که صدای دوست و آشنا و فامیل دراومده که چرا هیچ وقت خونه...