افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها روزنامه امتیاز

برچسب: روزنامه امتیاز

درباره من و اِفاضات مسعودی !

✍️سلام ، سلامی به بلندای البرز و به وسعت خلیج همیشگی فارس، به تمامی خوانندگان محترمِ افاضات مسعودی. چه آنهایی که از اولین روزها...