افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها عملکرد کی روش

برچسب: عملکرد کی روش

کی روش ؛ خوب، بد یا زشت ؟!

از 15 فروردین 1390 که کارلوس کی روش به تیم ملی ایران آمد تا امروز چیزی حدود 7 سال و سه ماه گذشته است....