افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها قهرمانی آسیا

برچسب: قهرمانی آسیا

چرا انتظار دارید از پیروزی شما خوشحال باشیم؟!

1️⃣چرا باید ازبرد شما خوشحال باشیم، وقتی بعدازهر برد، هزاران توهین ومتلک درفضای مجازی ازسوی شما پرسپولیسیها حواله ما می شود. از...