افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها مسابقات آسیایی

برچسب: مسابقات آسیایی

چرا انتظار دارید از پیروزی شما خوشحال باشیم؟!

1️⃣چرا باید ازبرد شما خوشحال باشیم، وقتی بعدازهر برد، هزاران توهین ومتلک درفضای مجازی ازسوی شما پرسپولیسیها حواله ما می شود. از...