افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها همسفران

برچسب: همسفران

✅ سفرنامه یک سفر یک آسمان |کاروانسرای قصر بهرام|

  اوایل هفته بود؛ مشغول کار و خسته از ناملایمات روزگار، سری چرخاندم و گوشی را برداشتم و طبق عادت معمول نگاهی به پیام‌ها کردم....

✅ سفرنامه «یک سفر یک تئاتر |کاروانسرای ده نمک|»

این‌ روزها هیچ چیز من رو پایبند خونه نمی کنه، اونقدر که صدای دوست و آشنا و فامیل دراومده که چرا هیچ وقت خونه...