افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها پاساژ

برچسب: پاساژ

✅سریش و آبادانی ، با هم منافات دارند !!

? کوچه ها و خیابان های شهر این روزها فضای وحشتناکی را تجربه می کنند . فضایی پر از تبلیغات که در قالب پوسترها...