افاضات مسعودی - روزنوشت های مسعود عطری
خانه برچسب ها کنکور

برچسب: کنکور

هفت داستان کوتاه از خدمت سربازی

هفت داستان کوتاه از خدمت سربازی نوشته ام که خوشحال می شوم آنها را بخوانید و البته امیدوارم که دوست داشته باشید. منتطر شنیدن...

پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی!

پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی! پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی! پشت کنکور نمون سال بعد بهتر نمیشی! پشت کنکور نمون سال بعد بهتر...